Soalan No. 48:

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Pengangkutan menyatkan kenapa Kerajaan enggan untuk melaksanakan dasar pernebangan secara liberal (Open Skies) dan membenarkan MAS beroperasi secara tambang murah untuk perkhidmatan rakyat Malaysia dan kenapa perlu membenarkan syarikat swasta AirAsia untuk memonopoli pewrkhjidmatan tersebut.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] to ask the Minister of Tansport to state why the government refused to have a liberalised national aviation policy of “Open Skies” and allow MAS to also operate a low cost service to serve Malaysians and why was there a need to allow a private company like AirAsia to monopolise such services.

Jawapan:

Dakwaan Yang Berhormat bahawa Malaysia enggan untuk melaksanakan dasar penerbangan secara ‘Open Sky” adalah idak tepat. Untuk makluman Yang Berhormat, Malaysian sememangnya menawarkan perjajian berbentuk ‘Open Skies’ kepada semua Negara-negara asinbg. Walau bagaimapun, peneroimaannya adalah tertakluk kepada kesediaan Negara-negara tersebut. Setakat ini, kita telah mengadakan perjanjian berbentuk ‘Open Skies’ dengan berberapa buah Negara seperti Amerika Syarikat, Emirah Arab Bersatu, Negara-negara Scandinavia, New Zealand, Yemen, Austria dan Taiwan. Perjanjian berbentuk ‘Open Skies’ ini membenarkan syarikat pernerbangan kedua-dua buah Negara mengadakan perkhidmatan tanpa had kepasti, frekuensi dan jenis pesawar yang ingin digunakan.

Berhubung dengan perkhidmatan udara yang disediakan oleh syarikat-syarikat penerbangan tempatan, adalah dimaklumkan bahawa kerajaan telah melaksanakan rationalisasi perkhidmatan udara domestic pada tahun 2006. Berdasarkan rasionnalisasi perkhidmatan udara ini, MAS telah ditetapkan untuk menjalan operasi domestic secara penerbangan perkhidmatan penuh (full service carrier – FSC) manakala AirAsia menyediuakan perkhidmatan domestick secara tambang murah (low cost carrier – LCC).

Selaras dengan keputusan tersebut, kedua-dua syarikat telah meneyediakan perkhidmatan berdasarkan model perniagaan masing-masing, dengan mensasarkan kepada pasaran penumpang yang berbeza. Walau bagaimanapun, wujud persaingan yang sihat di natara kedua-dua buah syarikat. Ini dapart dilihat dari segi promosi kedua-dua buah syarikat penerbangan untuk menarik penumpang-penumpang berasaskan kadar tambang dan perkhidmatan yang ditawarkan dari masa ke semasa.

Untuk makluman YB juga, pada ketika ini MAS tiada cadangan untuk mengedalikan perkhidmatannya secara LCC. Di samping itu, Kerajaan juga tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana syarikat lain untuk mengadakan perkhidmatan LCC.

Namun, sekiranya terdapat permohonan daripada mana-mana pihak untuk menjalankan operasi penerbangan secara tambang murah, Kerajaan perlu mengambil kira pelbagaoi factor seperti saiz pasaran, viability operasi dan beberapa factor yang lain di dalam mempertimbangkan permohonan ini. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya persaingan yang tidak sihat di antara syarikat-syarikat penerbangan tempatan yang mana akhirnya akan merugikan semua pihak termasuk penguna.

Note:

It is very obvious that the Government is doing everything it can to protect AirAisa from competition. For example, in Singapore, Singapore Airline was allowed to have a low cost carrier. Why in Malaysia, MAS was not allowed to have a low cost carrier to provide air service to the people?

Why must the government be so protective of AirAsia? Competition is always healthy and the public will benefit from competition. Look at the telecommunication industry (mobile phone), the service providers had to provide all kinds of products and services to please the consumers and there were no problems. The public benefited from such competition.

The Government should immediately stop interfering in the aviation industry and stop carrying on protecting AirAsia. We should have an Open Skies policy.

Advertisements