Resignation of Governor of Bank Negara from Khazanah; Petronas; AirAsia; widening of Jalan Genting Kelang; restructuring of ACA; and more …

Mahadi Che Ngah named in Parliament. He is the urban director of City Hall (Ketua Jabatan Perancang, DBKL).

Tuan Haji Mahadi bin Che Ngah


Ucapan Oleh Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju
di dalam Perbahasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama, 2008
.

Datuk Yang DI- Pertua

Saya bangun untuk menambil bahagina membahasAnggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama, 2008. Ini adalah perbahasan atas pengurusan wang oleh Kerajaan dan dasar Kerajaan.

Masalah pentadbiran kerajaan BN adalah pembaziran, lemah segi penguatkuasaan undang dan/atau prosedur yagn sedia ada.

GOVERNOR BANK NEGARA LETAK JAWATAN DARI KHAZANAH

Datuk Yang Di-Pertua,

Baru-baru ini Gobenor Bank Negara pun tak tahan dengan keadaan sebegini di banyak GLCs and skandal kewangan yang lain yang terlibat orang tertenu di dalam Dewan ini dan sebab inilah beliau telah meletak jawatan dengan segera. Sekarang tiada apa kawalan langsung di Khazanah dan saya percaya lebih banyak skandal kewangan dalam GLCs telah berlakui atau akan berlaku tak lama lagi.

PETRONAS

Datuk Yang Di-Pertua,

Saya igin mengucapkap taniah kepada Petronas kerana dapat keuntungan RM100 bilion.

Baru-baru ini saya dapati bahawa 300 ticket pernerbangan 1st Class telah diisu untuk 300 Pegawai tinggi Petronas untuk pergi ke Johanesburg Afrika Selantanuntuk mengadakan satu semiar. Tarikh seminar untuk 7 hari daripada ialah 24 July. Tiap-tiap tiket pernerbangan dari MAS, Thai International, Singapore Airline, atau Emirates adalah lebih kurang RM22,000 persatu tiket. Jumlah kos 300 ticket pernerbangan 1st Class untuk pegawai tinggi Petronas adalah lebiih kurang RM6.5 juta.

Saya menyata bahawa kemungkinan kos untuk hotel mewah, makan dan pocket monies akan berjumlah lebih daripada RM10 juta. Saya sokong dengan penuh jikalau pegawai Petronas menganjurkan seminar di Afrika Selatan untuk mempromosikan Petronas dan untuk mendapatilebih banyak projeks.

Saya dapati bahawa minggu lepas Petronas telah membatal pengajuran seminar tersebut di Arika Selatan dan kalau say tak salah Petronas perlu membayar 30 % dari kos tiket pernerbangan berjumlah RM2 juta. Bukankah kerugian RM2 juta ini sebenarnya kerugian rakyat dan bukan kerugian pegawai Petronas.

Ini adalah amat jelas bahawa pembatalan seminar di Selatan Afrika dalam masa yang singkat menunjukkan holiday mewah untuk pegawai tinggi Petronas dengan mengunakan wang rakyat.

Ahli-ahli YB, kita semua tahu jikalau tiada tsunami politik pada 8hb Mac, seminar di Afrika Selatan akan diteruskan oleh Petronas.

Saya ingin menanya PM bagaimana atau apa tindakan Kerajaan akan ambil untuk memastikan pegawai tinggi GLC untuk mengajurkan seminar untuk kepengtinan GLC tertentu dan bukan semata-matanya untuk holidays pegawai tertinggi masing-masing.

AIRASIA

Datuk Yang Di-Pertua

Saya telah membangkitkan isu mengenai dengan AirAsia berhutang berjumlah lebih kurang RM30 juta untuk pembelian minyak. Kenapakah Petronas tidak berani untuk menuntut hutang tersebut daripada AirAsia. Samada Petronas telah diarah oleh Kementerian Kewangan atau the 4th floor boys dengan izin supaya jangan ambil tindakan. Saya harap PM boleh memberi penjelasan atas isu ini.

Seminggu lepas, Timbalan Menteri Pengangkutan telah confirm bahawa hutang AirAsia kepada MAHB ialah RM110 juta. Minggu lepas Datuk Tony Fernandes telah menulis komen dalam blog saya: (www.weechookeong.wordpress.com), bahawa AirAsia tidak bersetuju dengan kenyataan Menteri Pengangkutan. Saya amat hairan dengan pertikaian ini.

Saya ingin menanya Menteri Kewangan apakah hutang RM110 juta ini? Samada ini adalah Airport Tax?

Saya tak faham kalau mahasiswa hutang RM5 ribu atau RM10 ribu, Kerajan akan meheret mahasiswa kepada Makhamah. Kalau sebuah syarikat hutang Service Tax ia juga akan diheret kepada Mahkamah. Saya berharap Menteri Kewangan merangkap PM menjelaskan kenapakah MAHB tidak berani untuk mengambil tindakan untuk menuntut hutang sejumlah RM110 juta daripada AirAsia.

Saya juga ingin menaya kenapa Menteri Kewangan perlu mencampurtangan dalam satu hutang antara syarikat swsasta, AirAsia, dengan asebuah GLC, MAHB. Samada Menteri Kewangan atau orang tertentu ada kepentingan dalam AirAsia.

PELEBARAN JALAN GENTING KELANG

Datuk Yang Di-Pertua

Saya telah menerima jawapan dari Menteri Wilayah Persekutuan bahawa kos pelebaran jalan di Jalan Genting Kelang ialah RM40 juta di mana kos pengambilan tanah telah mencecah RM25 juta. Oleh itu, sebanyak RM15 juta telah diperuntukkan untuk melebarkan jarak jalan yang begitu pendek (tidak lebihi 3 kilometer) dengan kos yang begitu tinggi sekali – RM15 juta. Berani saya cakap dengan terus terang bahawa kos untuk melebarkan jalan ini tidak akan melibihi RM5 juta pun!

Kedua, saya telah memeriksa pembinaan jalan yang terbabit dan mendapati tidak ada sebarang tanah persendirian yang diambil (compulsory acquisition) dan jikalau diambil ia tiadak akan berjumlah sebanyak RM25 juta. Ini adalah satu jawapan yang tidak benar. Saya meminta YAB PM mengemukakan di Parlimen satu laporan yang lengkap mengenai tanah yang diambil (secara compulsory acquisition) untuk tujuan pelebaran jalan itu iaitu dengan izin breakdown kos untuk setiap bidang tanah yang diambil oleh tujuan melebarkan jalan ini.

Saya juga meminta Perdana Menteri memberi arahan kepada Badan Pencegah Rasuah untuk menyiasat projek ini kerana saya percaya ianya terbabit dalam perbuatan rasuah dan penyelewengan.

PENSTRUKTURAN BADAN PENCEGAH RASUAH (BPR)

Datuk Yang Di-Pertua,

Pada April lalu, Perdana Menteri, telah mengumumkan Badan Pencegah Rasuah (BPR) akan distruktur semula bagi menjadikannya sebuah suruhanjaya bebas yang dikenali sebagai Suruhanjaya Anti Rasuah Malaysia.

Saya harap usaha kerajaan ini jangan hanya cakap kosong sahaja seperti Independent Police Complaints Commission (IPCMC) dan Judicial Appointment Committee (JAC). Bukankah ini seperti kata pepatah, hangat-hangat tahi ayam. Untuk memastikan BPR betul-betul bersih dan bertindak sebagai badan bebas, tanggungjawab BPR mestilah tidak boleh terkongkong oleh mana-mana pihak terutama sekali pihak kerajaan.

Para pegawai BPR mestilah menjalankan tugas tanpa rasa takut dan berat sebelah serta tidak tertekan oleh mana-mana pihak. Saya percaya jika pegawai BPR diberikan kebebasan sepenuhnya, gejala rasuah di negara kita tentu akan dapat dihapuskan terutamanya setelah tertangkapnya ikan-ikan jerung yang besar dan bukan lagi ikan-ikan bilis. Mungkin 2003 YAB PM selepas dilantik sebagai PM, beliau berjanji Kerajaan akan mengambil tindakan terhadap 18 ikan jurung tetapi sehingga hari yang ditangjkap adalah ikan bilis sahaja. Samada 18 ikan jerung ini masih berenang di dalam Dewan Yang Mulia ini.

Jikalau YB PM serius dengan menghapuskan rasuah, YB PM perlu mengarahkan BPR untuk menyiasat dengan terperinci terhadap En Mahadi bin Che Ngah, Pengarah Jabatan Perancang Bandar DBKL, kerana Jabatan beliau telah meluluskan banyak (Development Order (DO) di Wilayah dengan tidak mengambilkira dasar kerajaan, undang-undang kecil dan prosedur-prosedur pembanguan. Contoh Projek hill slope di Damansara diluluskan tanpa mengambilkira dasar kerajaan dan prosedur-prosedur pembagnunan dan selepas penduduk protes DBKL mengeluarkan “Stop Work Order”. Kes kedua, banyak DO untuk syarikat Platinum Victory Sdn Bhd diluluskan dengan senang tanpa mengambilkira dasar kerajaan terhadap tempat letak kereta dan syarat-syarat yang lain. Saya percaya ada banyak projek-projek pembangunan komersial dan perumahan juga diluluskan dalam keadaan yang sama.

Saya berharap BPR akan meminta En Mahadi bin Che Ngah membuat deklarasi harta bendanya dan saya percaya pihak BPR akan dapat bukti.

PROJEK MESRA RAKYA HANYA BEBANKAN RAKYAT

Datuk Yang Di-Petua,

Jauh api dari panggang. Itulah yang dapati disimpulkan dengan Projek mesra rakyat yang bertujuan menyediakan kemudahan asas dan memberikan faedah secara langsung kepada rakyat seperti bekalan air, elektrik, kemudahan kesihatan, pendidikan, perumahan awam kos rendah, membasmi kemiskinan dan keselamatan awam kononnya akan diberi keutamaan kini masih gagal dicapai kerajaan.

Golongan berpendapatan rendah masih berada di tahap kemiskinan apatah lagi kebanyakan projek mesra rakyat yang dirancang oleh kerajaan tidak dapat dinikmati oleh golongan miskin ini.

Akibat kenaikan harga minyak petrol yang mendadak, saya percaya golongan miskin akan terus miskin dan semakin ramai rakyat akan terus berada di dalam tahap kemiskinan tanpa dapat menikmati sebarang faedah daripada pembangunan projek kerajaan.

PELAN INDUK PENGANGKUTAN GAGAL CAPAI MATLAMAT

Datuk Yang Di-Pertua

Setelah kenaikan harga minyak petrol yang terlampau tinggi, kini sudah sampai masanya untuk kerajaan mengambil serius dalam meningkatan sistem pengangkutan awam.

Demi kemudahan warga bandar, kerajaan harus memberikan liputan sistem rel transit bandar ke kawasan-kawasan yang lebih luas dan lebih banyak terminal pengangkutan awam bersepadu perlu dibina.

Di samping itu, kecekapan perkhidmatan komuter, bas dan teksi juga perlu ditingkatkan bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian berbanding pengangkutan awam, khususnya di kawasan Lembah Klang.

Pelan Induk Pengangkutan yang dirancang oleh kerajaan perlulah mengambil kepentingan rakyat di samping dapat mengurangkan beban rakyat terutama sekali dari segi penggunaan minyak petrol. Pelan ini akan gagal mencapai matlamat jika rakyat terus terpaksa mengalami kesulitan menggunakan kenderaan awam seperti yang mereka alami sampai hari ini.

Saya berharap Kerajaan melaksanakan pelan induk Pengangkutan dengan segera.

AKTA KEBEBASAN MAKLUMAT ATAU DATA PROTECTION ACT

Datuk Yang Di-Pertua
Untuk mengwujudkan sebuah masyarakat yang bermaklumat, sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab dan sebuah kerajaan yang baik dengan pemerintahan yang telus serta berani memikul tanggungjawab, maka kita
sebenarnya memerlukan satu undang-undang yang menjamin kebebasan maklumat dan juga maklumat/data yang disimpan oleh pihak kerajaan atau syarikat swasta seperti bank-bank dan lain-lain.

Pada 24 Mei 1993 semasa saya sebagai Ahli Parlimen Bukit Bintang, saya telah menyeru Kerajan untuk melusluskan satu akta bernama Freedom of Information Act. Dimana akta ini boleh mengawal supaya data-data yang disimpankan oleh polis, syarikat-syarikat perbankan dan lain adalah seratus-peratus betul.

Datuk Yang Di-Pertua,

Kita tidak boleh menafikan bahawa data-data yang disimpan oleh insitusi yang menyiman data seperti CETOS, institusi perbankan dan lain dimana orang awam dalam rekodnya adalah seorang bankrap sedangkan orang tersebut bukanya seorang bankrap. Keadaan ini menjejaskan kepentingang ornag tertentu.

Di Amerika Syarikat mereka ada Freedom of Information Act dan di UK ia ada Data Protection Act. Di UK orang awam boleh menulis surat kepada mana agensi kerajaan, syarikat perbankan dan lain untuk mendapatkan apa-apa maklumnat mengenai dengan meraka ataupun informasi mengenai mereka dan agensi kerajaan atau syarikat-syarikat mesti memberikan maklumat mengenai beliau dan beliau ada hak untuk membetulkan maklumat yang sedia ada. Negara kita sudah sampai masa untuk memluluskan satu Freedom of Information Act atau Data Protection Act.

Datuk Yang di-Pertua,

Saya menyeru Kerajan supaya mebentang satu ruang undang bernama Freedom of Information Act atau Data Protection Act.

Minister of Transport’s reply to the issue that I have brought up concerning the debts owed by AirAsia to MAHB and the upgrading project of LCCT, which was awarded to Fajarbaru Builder Group Bhd totaling RM123.9 million.

DEPUTY MINISTER’SREPLY:

Deputy Minister of Transport has confirmed that the actual debt owed by AirAsia is RM110 million and not as stated by Datuk Tony Fernandes, the CEO of AirAsia. He stressed that we should not bother about what has been said by Tony Fernandes. It was also not true that there were no actions taken by MAHB to recover the said debt. He said that MAHB did telephone and write letters to AirAsia asking for payment of the said debt of RM110 million. He reconfirmed that the total debt owed to MAHB is RM110 million.

When I said that recovery of debts via telephone calls and letters were not enough and asked why there were no legal actions taken by MAHB, as Government GLC, against AirAsia to recover the said debts. The Deputy Minister could not reply and he pushed the responsibility to the Minister of Finance as MAHB is under the control of GLC. I also told him that I have asked the Minister of Finance 2, YB Tan Sri Noor Yakob, yesterday regarding the discussion and YB Tan Sri Noor told me that debt between GLC and private company has nothing to do with the Ministry of Finance. The Deputy Minister did not respond about this.

From henceforth the Deputy Minister refused to take further clarification.

He went on to state that open tenders were carried out for the LCCT project costing RM123.9 million. Seven tenders were received and Fajabaru was the lowest. Eight tenders were received for the Penang Airport.

Note:

I wanted to ask for further clarification from the reply given by the said Deputy Minister as follows:

Why MAHB allowed AirAsia to owe the debt since 2002?

If AirAsia refused to pay the debt since 2002, why didn’t the Ministry advise or instruct MAHB to withdraw all services including the utilization of all facilities under the care and control of MAHB ?

To provide list of the names of contractors who have tendered for the LCCT job and the Penang Airport and their respective tendered sum for each of the project?

Fajarbaru is a company and its core business is “INVESTMENT HOLDING & PROVISION FOR FINANCIAL SERVICE”. Surely lowest tender price cannot be the main criteria for appointment to do the work – the experience and track records must also be of equal importance. Why MAHB and the Ministry did not take into consideration i.e. the experience and track records before the appointment of Fajarbaru?

Parliamentary Questions for Oral Answers and Written Answers filed by YB Tuan Wee Choo Keong, MP For Wangsa Maju, 0n 02-06-08.

QUESTIONS FOR ORAL ANSWERS

1. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Home Affairs to state what are the measures the police force has taken or to be taken in the future in order to bring down crime rate in Wangsa Maju and elsewhere in Wilayah Persekutuan?

2. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Environment to state what actions the government intends to take against the yearly open burning in Sumatra forest , which has caused haze in Malaysia atmosphere and threaten our health?

3. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Home Affairs what actions it intend s to take against those Singaporeans who have entered into Malaysia for years under the monthly Social Pass and at the same time they are taking up employment or doing business here and living in Malaysia on a permanent basis and what actions are to be taken against the abused of the Social Pass by this category of Singaporeans?

4. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Local Government to state the total cost of the road widening project for “JALAN GENTING KELANG DARI PERSIMPANGAN JALAN AIR PANAS KE PERSIMNPANGAN JALAN 1/27A” in Wangsa Maju and why the Ministry did not call for an OPEN TENDER before awarding the said project to MENTARI CONTRACTING (M) SDN BHD.

5. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Transport to state on under what provision of the laws that MAB and MAS were allowed to grant credit facilities totaling more than RM110 million and RM85 million respectively to AirAsia, a private company? The Minister to also state what are the detailed actions that have been taken or to be taken by MAB and MAS to recover the said debts from AirAsia.

6. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Education to state when did the Ministry approve the setting up and building of Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJKC) in Wangsa Maju area and when the construction works of this SRJKC will commence? Please provide the exact date of commencement and cost of constructions.

7. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Foreign Affairs to state did our legal team informed the foreign legal experts that the picture of Pulau Batu Puteh to be tendered before ICJ was in fact taken from a blog (internet), the total professional fees paid to the foreign legal experts and total expenses for the whole Malaysian supporting legal team including professors and others, and provide the name of the firm of local solicitors involved in the case.

8. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Prime Minister to state whether it is the policy of the Federal Government that the chairman of all companies (like MAB, Sepang International Circuit and others) where the Ministry of Finance has major interests, must be an UMNO member and does this mean that other Malaysians cannot hold such position in these companies even if he is a Bumiputra with different political thinking?

9. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Foreign Affairs to state in February 2008 what was the total donations handed over by the newspapers to “Tabung Bencana Kementerian Luar Negeri” to help the victims of Blizzard Disaster in China and also whether the donations collected together with the pledged of RM1 million by the Prime Minister have been sent to the China Embassy. If sent when, if not why not.

10. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Law to state whether the Government intends to order an investigation into the allegation of improprieties of a sitting Court of Appeal Judge, which evidence was tendered before the Royal Commission of Inquiry On Lingam Video Clip. If not, why not.

QUESTIONS FOR WRITTEN ANSWERS

1. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Finance to state why AMERICAN INTERNATIONAL ASSURRANCE CO LTD [AIA], the only 100% foreign owned insurance company, operating in Malaysia for many year without being locally incorporated, and it has just changed its name to American International Assurance Bhd, and to state who is its local partner and whether the local partner has fully paid for all their shares.

2. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Prime Minister to state whether the 4 Proclamations of Emergency (declared in 1964 as a result of confrontation with Indonesia, 1966 in Sarawak following the constitutional stand off, 1969 after the My 13 riot, and 1977 in Kelantan following a political crisis), which are all still in force, will be revoked as Malaysians are living in peace. If not, please state why not.

3. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Health to state whether the Government has taken steps to fully implement all the guidelines and condition set by WHO’s Framework Convention for Tobacco Control especially on the total ban of cigarette advertisement in any form, on cigarette companies sending out promoters to promote cigarettes in public places and display of cigarettes at the points of sale (e.g. mamak stalls & coffee shops). If not, why not.

4. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs to state how the government proposes to control inflation and price increases of other goods and services and at the same time maintain the present price of petrol, and why the ban on selling of petrol was not applicable to foreigners was not applicable to Singaporeans.

5. YB Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] asks the Minister of Home Affairs to state how many criminal cases have been acquitted in Court due to the lost of evidence, which was under the sole custody of the police, and what actions have been taken by the police to ensure the lost of evidence will not occur again.

During the Answering Session by Minister of Transport …

MINISTER OF TRANSPORT HAS CONFIRMED IN PARLIAMENT THAT AIRASIA OWED MALAYSIA AIRPORT HOLDING BHD (MAB) RM110 MILLION FROM 2002 UNTIL 31-03-2008 !!!

During the Minister of Transport answering before Parliament: Wee Choo Keong [Wangsa Maju] informed Parliament that on 13 May 2008 it was untrue when the Minister of Transport said this: “With regards to the debt owed by AirAsia to Malaysia Airport Holding Bhd (MAB) the amount was RM5,443,746 and it was in the process of making payment.” Wee Choo Keong further added that the Minister of Transport was also misleading this August House when he (the Minister) said that AirAsia owed MAB the sum of about RM5.4 million and it was in the process of paying.

Wee Choo Keong [Wangsa Maju] challenged the Minister of Transport and stated that AirAsia actually owed MAB more than RM80 million, Petronas for fuel RM20 million and the Government for RM35 million for the repairs of 7 aeroplanes, which MAS took over from AirAsia when AirAsia gave up Rural Air Services (RAS). What actions will the Minister of Transport take pertaining to the said debts?

The Minister of Transport replied that MP for Wangsa Maju got the figures wrong. The Minister of Transport has confirmed in Parliament this evening that from 2002 until 31 March 2008 AirAsia owed about RM110 million to MAB for all services at all airports. The Minister went further to state that AirAsia is disputing its debt of RM110 million to MAB and this matter has been sent to the Ministry of Finance to resolve.

Wangsa Maju MP also informed Parliament that low cost carriers namely Skywest and Aloha in USA have collapsed. Low cost carrier in Hong Kong has also collapsed recently and there are four low cost carriers in India which are in trouble now.

Wangsa Maju MP also informed Parliament that AirAisia also involved in fuel hedging at about US$82 per barrel. Now oil prices per barrel has gone up more than US$120.

In the light of the above, Wangsa Maju MP asked the Minister of Finance to give an undertaking that the Government will not bail out or give any more subsidy to AirAsia if it is facing financial problems. But the Minister of Transport did not provide an answer to this undertaking.

Note:

1. How could MAB allow AirAsia to chalk up to RM110 million debt for MAB services from 2002 to 31 March 2008?

2. Since this is a private debt of RM110 million owed by AirAsia to MAB, why must this debt be referred to the Ministry of Finance?

– – – – – – o O o – – – – – –

Soalan No. 30: (PR-1211-L12173)

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan alasan mengapakah Bank Negara membenarkan Maybank untuk membeli “controlling stake” di Bank Internasional Indonesia pada kadar 4.6 kali daripada nilai buku (book values) daripada sebuah syarikat berkaitan dengan Temasek Holding dari Singapura dan apakah peraturanperaturan yang melindungi transaksi yang melibatkan GLC.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] to ask the Minister of Finance to state on what basis Bank Negara allowed Maybank to buy a controlling stake in Bank Internasional Indonesia at 4.6 times of its book values from a company connected to Temasek Holding of Singapore and what are the rules covering such transaction involving GLC.

Jawapan:

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Bank Negara Malaysia (BNM) tidak terlibat dalam proses penentuan harga pembelian ekuiti institusi-institusi keangan. BNM hanya membuat penilaian sama ada insittusi kewangan tempatan tersebut mempunyai dana modal dan kapstio bagi membuat pembelian tersebut serta impak pembelian terhadap kedudukan kewangan institusi kewangan tersebut. Secara umumnya, harga pembelian ekuiti oleh insitusi kewangan bergantung kepada beberapa factor seperti berikut:

i. nilai francais yang ditentukan oleh factor-faktor seperti pelangan, raqngkaian cawangan dan kepakaran kakitangan bank tersebut;

ii. kekuatan bank berdasarkan saiz dan keuntungan bank;

iii. jumlah ekuiti yang dibeli di mana jumlah ekuiti yang lebih besar mungkin akan memerlukan premium yang lebih tinggi, terutamanya bagi ekuiti yang memberi kawalan; dan

iv. tahap persaqingan daripada pembida yang lain.

Sehubungan dengan itu, dalam transaksi antara Maybank dan Bank Internasional Indonesia (BII), BNM tidak terlibat dalam menentukan harga pembelian ekuiti tersebut. BNM hanya menyokong rancangan pengembangkan institusi kewangan tempatan jika pembelian tersebut menghasilkan peluang baru kepada institusi terbabit dari segi aliran pendatan, pernaiagaan dan pengembangan operasi.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, harga pembelian ekuiti BII ditentukan oleh Maybank berdasarkan persetujuan oleh pemengang-pemengang sahamnya yang turut mengambil kira pulangan dan risiko bagi pembelian tersebut. Sungguh pun terdapat saingan yang begitu hebat dari bank Negara-negara maju seperti Hongkong Bank, Bank of China dan South Korea Kookmin Bank, Maybank telah Berjaya membeli BII.

Maybank telah menandatangani perjanjian pada Mac 2008 untuk mengambil alih 55.7 % BII dengan kos sebanyak USD1.5 bilion (RM4.8 bilion). Maybank perlu membuat tawaran bagi baki 44.3% menjadikan keseluruhan kos pengambilalihan BII berjumlah RM8.6 bilion.

Tuan Yang DiPertua,

Walaupun hasrga pembelian ini dilihat sebagai sebuah Negara, kita harus mengalakkan Maybank mengambil satu tindakan dalam konteks jangka panjang. Pembelian ekuiti BII oleh Maybank adalah satu langkah penting ke arah menjadikan Maybank sebuah bank serantau yang terkemuka, sebuah bank yang kukuh dan berdaya saing. Selaimn memperluaskan Sidstem Perbankan Konvensional, Maybank juga berpeluang memperlukan perniagaan kewangan Islam ke Negara Indonesia memandangkan Negara tersebut mempunyai bilangan penduduk beragama Islam yang terbesar di dunia.

Kerajaan yakin bahawa pengurusan Maybank dan juga Lembaga Pengarah Maybank melakukan pembelian ini bukan saja untuk kebaikan Maybank tetapi juga untuk kebaikan Negara. Pada masa ini trend globalisasi yang pesat adalah salah satu factor penting yang kita harus hadapi. Adalah penting dalam scenario ini untuk bank-bank di Malaysia berkembang menjadi bank serantau atau regional bank. Kita perlu memandang jauh dan menandingi Negara-negara lain yang telah membangun bank serantau masing-masing. Kita juga seharusnya mengambil langkah untuk membangun bank serantau supaya dalam jangka masa panjang kita tidak ketinggalan dan dapat mencapai matlamat menjadi hab kewangan di rantau ini dan hab kewangan perbankan Islam di dunia memandangkan kita mempunyai kelebihan dlam bidang kewangan Islam.

Kerajaan menyokong langkah yang diambil oleh institusi perbankan Malaysia untuk mengukuhkan kehadiran komersial dirantau ini untuk meraih peluang yang muncul hasil daripada pertumbuhan ekonomi yang mapan di rantau ASEAN. Kerajaan akan terus menyokong bank-bank Malaysia melabur dalam bank-bank serantau dan berkeyakinan bahawa bank-bank kita mempunyai keupayaan untuk menjadi regional champion.

Note:

Below is part of Answer in paragraph 3 above.

Sungguh pun terdapat saingan yang begitu hebat dari bank Negara-negara maju seperti Hongkong Bank, Bank of China dan South Korea Kookmin Bank, Maybank telah Berjaya membeli BII.”

From my information, this was not the case. These foreign banks pulled out their bids because the price (4.6 times above book value) offered by Maybank was far too high.

Soalan No. 48:

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Menteri Pengangkutan menyatkan kenapa Kerajaan enggan untuk melaksanakan dasar pernebangan secara liberal (Open Skies) dan membenarkan MAS beroperasi secara tambang murah untuk perkhidmatan rakyat Malaysia dan kenapa perlu membenarkan syarikat swasta AirAsia untuk memonopoli pewrkhjidmatan tersebut.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] to ask the Minister of Tansport to state why the government refused to have a liberalised national aviation policy of “Open Skies” and allow MAS to also operate a low cost service to serve Malaysians and why was there a need to allow a private company like AirAsia to monopolise such services.

Jawapan:

Dakwaan Yang Berhormat bahawa Malaysia enggan untuk melaksanakan dasar penerbangan secara ‘Open Sky” adalah idak tepat. Untuk makluman Yang Berhormat, Malaysian sememangnya menawarkan perjajian berbentuk ‘Open Skies’ kepada semua Negara-negara asinbg. Walau bagaimapun, peneroimaannya adalah tertakluk kepada kesediaan Negara-negara tersebut. Setakat ini, kita telah mengadakan perjanjian berbentuk ‘Open Skies’ dengan berberapa buah Negara seperti Amerika Syarikat, Emirah Arab Bersatu, Negara-negara Scandinavia, New Zealand, Yemen, Austria dan Taiwan. Perjanjian berbentuk ‘Open Skies’ ini membenarkan syarikat pernerbangan kedua-dua buah Negara mengadakan perkhidmatan tanpa had kepasti, frekuensi dan jenis pesawar yang ingin digunakan.

Berhubung dengan perkhidmatan udara yang disediakan oleh syarikat-syarikat penerbangan tempatan, adalah dimaklumkan bahawa kerajaan telah melaksanakan rationalisasi perkhidmatan udara domestic pada tahun 2006. Berdasarkan rasionnalisasi perkhidmatan udara ini, MAS telah ditetapkan untuk menjalan operasi domestic secara penerbangan perkhidmatan penuh (full service carrier – FSC) manakala AirAsia menyediuakan perkhidmatan domestick secara tambang murah (low cost carrier – LCC).

Selaras dengan keputusan tersebut, kedua-dua syarikat telah meneyediakan perkhidmatan berdasarkan model perniagaan masing-masing, dengan mensasarkan kepada pasaran penumpang yang berbeza. Walau bagaimanapun, wujud persaingan yang sihat di natara kedua-dua buah syarikat. Ini dapart dilihat dari segi promosi kedua-dua buah syarikat penerbangan untuk menarik penumpang-penumpang berasaskan kadar tambang dan perkhidmatan yang ditawarkan dari masa ke semasa.

Untuk makluman YB juga, pada ketika ini MAS tiada cadangan untuk mengedalikan perkhidmatannya secara LCC. Di samping itu, Kerajaan juga tidak menerima sebarang permohonan daripada mana-mana syarikat lain untuk mengadakan perkhidmatan LCC.

Namun, sekiranya terdapat permohonan daripada mana-mana pihak untuk menjalankan operasi penerbangan secara tambang murah, Kerajaan perlu mengambil kira pelbagaoi factor seperti saiz pasaran, viability operasi dan beberapa factor yang lain di dalam mempertimbangkan permohonan ini. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya persaingan yang tidak sihat di antara syarikat-syarikat penerbangan tempatan yang mana akhirnya akan merugikan semua pihak termasuk penguna.

Note:

It is very obvious that the Government is doing everything it can to protect AirAisa from competition. For example, in Singapore, Singapore Airline was allowed to have a low cost carrier. Why in Malaysia, MAS was not allowed to have a low cost carrier to provide air service to the people?

Why must the government be so protective of AirAsia? Competition is always healthy and the public will benefit from competition. Look at the telecommunication industry (mobile phone), the service providers had to provide all kinds of products and services to please the consumers and there were no problems. The public benefited from such competition.

The Government should immediately stop interfering in the aviation industry and stop carrying on protecting AirAsia. We should have an Open Skies policy.

TEKS UCAPAN MENJUNJUNG KASIH TITAH TUANKU AHLI PARLIMEN WANGSA MAJU WEE CHOO KEONG DI SIDANG PARLIMEN

Tuan Yang Dipertua, saya berdiri untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usul untuk mempersembahkan ucapan dalam Dewan yang mulia ini dan pertama-tamanya merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan menjunjung kasih atas Titah Ucapan Tuanku pada pembukaan Penggal Pertama Parlimen yang ke-12 ini.

Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Di-Pertua kerana telah dipilih sebagai Tuan Yang di-Pertua Dewan Yang Mulia ini dan juga kedua-dua Timbalan Yang DiPertua yang juga dipilih oleh Dewan Yang mulia ini.

Tuan Yang Dipertua,

Ucapan syabas saya rakamkan kepada rakyat amnya, dan secara khususnya pengundi di negeri Wilayah Persekutuan (khasnya Wangsa Maju), Kelantan, Kedah, Perak, Pulau Pinang dan Selangor kerana cukup berani membuat satu penegasan dalam pendirian politik mereka dalam pilihan raya umum baru-baru ini. Ucapan tahniah kepada Pakatan Rakyat (Parti Keadilan Rakyat, Pas dan DAP) kerana bukan sahaja dapat mengekalkan kuasa di negeri Kelantan, bahkan menambahkan pemerintahannya di lima lagi negeri. Di samping itu, tahniah juga kepada rakyat di negeri lain yang berjaya mengurangkan penguasaan majoriti Barisan Nasional yang boleh dijadikan sebagai asas mencapai kemenangan lebih besar dalam pilihanraya umum akan datang.

Malahan, ianya tidak akan lengkap kalau saya tidak mengucapkan terima kasih kepada MENANTU yang bersikap seperti Perdana Menteri, yang telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai MENANTU sehingga menyebabkan kemarahan bukan sahaja kepada penyokong BN tetapi juga seluruh negara.

Isu-isu yang saya igin membangkitkan disini ialah:

1. KESELAMATAN

Soal keselamatan negara dan rakyat sentiasa menjadi tumpuan kita. Pembangunan dan kemakmuran tidak bermakna sekiranya rakyat Malaysia tidak berasa selamat untuk bergerak di dalam kawasan kejiranan mereka sendiri. Oleh itu, Kerajaan sepatutnya menumpukan seluruh tenaga dan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk memerangi jenayah habis-habisan. Anggota polis perlu dilengkapkan dengan sumber, latihan dan peralatan terbaik untuk menentang jenayah.

Kadar jenayah yang semakin meningkat beberapa tahun kebelakangan ini menjadi petunjuk yang amat jelas bahawa Polis Diraja Malaysia telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak cukup dengan itu, pihak polis membenarkan diri mereka menjadi alat paksaan dan keganasan untuk mengekalkan kedudukan kerajaan berkuasa. Pihak polis mesti menukarkan fikiran dan sikap mereka jikalu mereka mahu dapat penhormatan rakyat jelata.

Pihak polis mesti menumpukan perhatian pada pencegahan jenayah demi untuk mengelakkan rakyat yang tidak berdosa menjadi mangsa jenayah. Contohnya, wanita yang tidak berdosa menjadi trauma setelah menjadi mangsa ragut. Sesetengah mangsa ini malahan meninggal dunia akibat mengalami kecederaan yang teruk. Satu lagi contoh ialah adik Nurin yang berusia tiga tahun dan telah meninggal dunia turut menjadi mangsa penjenayahan.

Soal keselamatan negara dan rakyat sentiasa menjadi tumpuan kita. Pembangunan dan kemakmuran tidak bermakna sekiranya rakyat Malaysia tidak berasa selamat untuk bergerak di dalam kawasan kejiranan mereka sendiri. Oleh itu, Kerajaan sepatutnya menumpukan seluruh tenaga dan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk memerangi jenayah habis-habisan. Anggota polis perlu dilengkapkan dengan sumber, latihan dan peralatan terbaik untuk menentang jenayah.

Tuan Yang Dipertua,

Bagaimanapun, kadar jenayah yang semakin meningkat beberapa tahun kebelakangan ini menjadi petunjuk yang amat jelas bahawa Polis Diraja Malaysia telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Tidak cukup dengan itu, pihak polis membenarkan diri mereka menjadi alat paksaan dan keganasan untuk mengekalkan kedudukan kerajaan berkuasa.

Disebabkan demikian, hak rakyat dipijak-pijak. Sebuah badan polis yang professional dan cekap memerangi jenayah, menghormati hak asasi manusia, tidak berpihak dari segi politik ketika menjalankan tugas, dan bebas daripada rasuah hanya boleh diwujudkan dengan sebuah badan pemantau yang bebas dan mempunyai kuasa secukupnya.

Tuan Yang Dipertua,

Sejumlah besar anggota polis yang ditugaskan untuk berkhidmat pada ketika ini boleh dikatakan tidak memberi tumpuan kepada perlindungan rakyat biasa dan kawasan-kawasan kejiranan. Masa, wang dan tenaga dihabiskan secara berleluasa untuk melakukan siasatan senyap, mengekang hak asasi, dan terlibat dengan korupsi dan penyalahgunaan kuasa.

Walaubagaimanapu, Kerajaan sepatutnya menaikkan gaji, elaun dan peruntukan perumahan pihak polis sebanyak sekurang-kurang 20 peratus bersesuaian dengan tanggungjawab mereka yang sanggup menggadai nyawa demi memastikan keselamatan rakyat terjamin. Peningkatan gaji, elaun dan peruntukan perumahan ini juga adalah penting untuk menjamin taraf kehidupan mereka lebih-lebih lagi kos hidup yang semakin hari semakin meningkat. Selain itu, menambahkan program latihan yang dilakukan pada kadar yang kerap mesti dibuat dan memastikan pasukan polis sentiasa diperkemaskan dengan teknik pencegahan jenayah terkini.

Dalam masa yang sama, pihak polis juga perlu dipertingkatkan kualiti perkhidmatan mereka. Pelaksanaan kesemua 125 cadangan-cadangan yang dibuat Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salahlaku Polis (IPCMC) perlu diimplementasikan dengan segera, sebagaimana yang dicadangkan oleh Suruhanjaya DiRaja Pembaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM pada tahun 2004 untuk menjamin pembasmian sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa di kalangan polis termasuklah jenayah, rasuah dan keganasan. Melaksanakan IPCMC dengan serta merta adalah untuk memastikan taraf profesional serta menjamin integriti tertinggi dalam pasukan polis.

Saya amat hairan kenapakah Kerajaan menubuhkan sebuah Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salahlaku Polis (IPCMC), Perdana Menteri sendiri teleah mengumumkan bahawa Kerajaan akan menimplementasikan cadang-cadangan tersebut dan selepas pasukan polis menetang cadangan-cadang IPCMC ini, Perdana Menteri menarik balik keputusanya untuk memimplementasikan cadangan tersebut. Ini adalah satu lagi contoh flip-flop Perdana.

Jikalau Kerajaan serius untuk mengawal jenayah supaya Negara kita mencapai kepada “zero tolerance”, Kerajan seharusnya memimplementasikan cadangan Suruhanjaya tersebut dan menubuhkan IPCMC dengan segara.

Tuan Yang Dipertua,

Demi faedah semua pihak, kerajaan juga mesti memastikan sekurang-kurangnya 60% pihak polis ditugaskan sepenuhnya dengan tanggungjawab mencegah jenayah yang mempunyai kesan langsung dan pantas ke atas keselamatan rakyat dan setiap kawasan
kejiranan. Menggandakan bilangan anggota peronda polis yang ditugaskan untuk mengawal keselamatan di kawasan-kawasan kediaman adalah antara rancangan yang perlu dilakukan sekarang. Pihak polis perlu dibekalkan dengan peralatan yang lebih berkesan untuk memerangi jenayah. Peruntukan mesti disediakan tanpa sebarang pengecualian ke atas peralatan dan teknologi yang mampu menjamin keselamatan rakyat di semua peringkat.

Kebimbangan rakyat mengenai keselamatan mereka begitu serius sejak kebelakangan ini. Tindakan akan menjadi lebih berkesan dengan menempatkan lebih banyak balai polis, pondok polis dan juga ‘checkpoint’ polis di kawasan-kawasan perumahan, membenarkan kawalan bersifat langsung dengan kehadiran polis untuk mengurangkan sebarang bentuk potensi jenayah di kawasan-kawasan tersebut.

2. PENDATANG HARAM DAN GEJALA JENAYAH

Tuan Yang Dipertua,

Kita menyambut baik semua orang asing dating ke Malaysia secara sah. Kita juga menghargai sumbangan pekerja asing dalam membantu pembangunan ekonomi negara ini, khususnya di sector hartanah dan sector lain.

Walaupun kita mengalu-alukan kedatangan mereka, kita tidak seharusnya lupa bahawa kebanjiran pendatang haram dari Indonesia, Bangladeshi, China dan Myamar membawa bersama pelbagai gejala sosial yang tidak sihat. Apa yang paling kita bimbang sekali ialah penyakit sosial seperti merebaknya pelacuran, permusuhan sesama pendatnag haram, rompakan, pecah rumah dan jenayah yang lain. Beberapa tahun lalu kegiatan pecah rumah berlaku hampir di seluruh Negara dan kebanyakannya adalah angkara pendatang asing.

3. PENDATANG ASING DI JALAN PETALING

Tuan Yang Dipertua, Jalan Petaling di Kuala Lumpur telah tekenal sebagai sebuah destinasi pelancongan di negara kita. Malangnya imej Jalan Petaling telah tercemar dengan kebanjiran pendatang tanpa izin yang telah mendominasi kawasan Jalan Petaling. Pendatang tanpa izin adalah salah dari masalah terbesar negara Malaysia. Rakyat Malaysia telah jemu dengan pendatang tanpa izin yang menjadi ancaman sosial pada negara. Oleh itu, tindakan tegas dan terancang perlu diambil untuk menghantar pulang pendatang tanpa izin ke Negara asal mereka.

Tugas membersihkan pendatang tanpa izin di Jalan Petaling adalah penting. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Polis dan Jabatan Imigresen harus segera mengambil tindakan bersama untuk menangkap dan menghantar pulang pendatang tanpa izin mulai di Jalan Petaling dan di seluruh negara secara amnya.

RAKYAT SINGAPURA – Pendatang Haram?

Terdapat ramai rakyat Singapura yang hidup dan bekerja di Malaysia selama bertahun-tahun lamanya – malahan ada yang lebih daripada 10 tahun. Ada rakyat Singapura menggunakan Malaysia sebagai tempat kediaman mereka. Kategori rakyat Singapura yang menetap di Malaysia ini menggunakan Pas Sosial dan mereka akan meninggalkan Malaysia pada penghujung setipa bulan ke negara jiran seperti Thailand untuk memperbaharui Pas Sosial mereka.

Perlu ambil perhatian bahawa kategori rakyat Singapura ini yang tinggal dan bekerja di Malaysia telah menyalahgunakan keprihatinan kita. Saya pasti jika cara ini digunakan di Singapura, pejabat Imigresen Singapura tiak akan ragu-ragu mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia.

Bagaimanakah Jabatan Imigresen membenarkan rakyat Singapura seperti ini tinggal dan kembali semula ke Malaysia setiap bulan dan aktiviti seperti ini telah berjalan tanpa dikawal. Saya percaya rakyat Singapura seperti ini juga boleh diklasifikasikan sebagai pendatang asing seperti warga pendatang asing yang lain.

Saya meminta kerajaan terutama sekali Jabatan Imigresen mengetatkan penguatkuasaan dan tidak membenarkan rakyat Singapura mengambil kesempatan ke atas undang-undang kita.

4. MENGHAPUSKAN RASUAH

Tuan Yang Dipertua,

Gejala rasuah menjadi berleluasa di dalam kerajaan dan tidak boleh dicabar di bawah perlindungan pemerintah yang berkuasa. Projek-projek mega diberikan kepada individu-individu dan syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan politik yang baik dengan mereka yang berkuasa. Ini mengakibatkan kos-kos projek melambung tinggi ke tahap yang melampau yang akan dibiayai dengan wang cukai daripada rakyat. Kos projek yang melonjak juga bermakna kos hidup yang semakin tinggi dan pembayar cukai terpaksa menanggung kedua-duanya akibat rasuah yang berleluasa.

Badan Pencegah Rasuah seharusnya menjadi sebuah badan yang bebas daripada Jabatan Perdana Menteri dan hanya melapor kepada Parlimen sahaja. Saya bersetuju dengan YB Pasirt Mas bahawa Kerajaan sepatutnya menandantangani ke atas “United Nation Convention Against Corruption” dengan izin.

Usaha kerajaan untuk membendung gejala rasuah ini nampaknya tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh. Ini terbukti, sebanyak 18 kes rasuah yang diumumkan oleh Perdana Menteri membabitkan individu berprofil tinggi termasuk menteri dan sampai hari ini 18 individu ini belum lagi dituduh di Mahkamah. Rakyat masih tertunggu-tunggu dari tahun 2004 sehingga hari, bilakah 18 individu yang berprofil tinggi akan dituduh mengenai dengan kes rasuah.

MEWUJUDKAN SEBUAH BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS

Beberapa perkembangan sejak kebelakangan ini jelas membuka ruang untuk ketelusan dan integriti Institusi Kehakiman Negara dipertikaikan.

Pendedahan lengkap oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendedahkan bukti bagaimana Hakim dipengaruhi oleh pihak luar dalam membuat keputusan dalam kes melibatkan beliau. Saya bersetuju dengan HAli Yang Berhormat dari Ipoh Timor bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Yabg Berhormat Bagan dan Menteri Besar Pulau Pinang, YB Lim GuanEng dan saya adalah mangsa ketidadilan yang dikenakan kepada kami oleh hakim tertentu.

Implikasi pendedahan tersebut ialah negara berada dalam krisis. Institusi yang seharusnya menjadi pelindung keadilan dan harapan rakyat kini hancur maruah dan kehormatanya. Negara yang rakyatnya tidak menghormati sistem perundangan serta kehakiman bakal berdepan dengan masalah yang lebih hebat. Di mata dunia juga Malaysia akan dipandang lebih buruk.

Skandal pita Lingam baru-baru ini telah mengukuhkan persepsi awam bahawa badan kehakiman di negara ini adalah korup dan berpihak kepada kerajaan berkuasa, terutamanya selepas krisis kehakiman 1988 (selepas Tun Salleh di buang kerja). Ia telah gagal mempertahankan hak rakyat dan memberikan keadilan kepada mereka yang menjadi mangsa kepada golongan kaya dan berkuasa.

Dalam “hearing” Suruhanjaya Sesiatan DiRaja mengenai dengan pita Lingam, seluruh Negara telah tahu bahawa Lingam adalah amat hebat sehingga dia boleh menulis Alasan Kehakiman untuk seorang hakim. Bukan kah ini hebat?

Nama hakim Mahkamah Rayuan pun ada timbul dalam Suruhanjya Sesiatan DiRaja tetapi hakim ini masih “despense justice” di Mahkamah Rayuan. Nama beliau ialah Datuk Low Hop Bing. Saya berharap Ketua Hakim Negara mengambil tindakan dengan segera terhadap isu ini.

Kita menyambut baik titah Pemangku Sultan Perak, Raja Dr Nazrin Shah pada Persidangan Hakim-hakim Malaysia bulan lalu bahawa badan kehakiman mesti sentiasa mempertahankan fungsi dan semangat Perlembagaan Persekutuan tanpa mengorbankan doktrin pengasingan kuasa, Rukun Negara dan kebebasan badan kehakiman itu sendiri dalam menegakkan sistem keadilan.

Cadangan penubuhan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman juga mendapat sokongan ramai dengan pelbagai pihak meminta saranan itu segera dilaksanakan bagi membantu mengurangkan kemungkinan berlaku penyalahgunaan kuasa dan ketidakadilan dalam sistem perundangan negara ini.

MEMANSUHKAN JAWATAN MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN MENTERI PARLIMEN

Tuan Yang Dipertua,

Dalam pilihanraya umum baru-baru ini, Pakatan Rakyat telah mencapai kejayaan yang cukup gemilang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Calon Pakatan Rakyat hanya kalah di satu kerusi sahaja, iaitu di Setiawangsa. Menteri Wilayah Persekutuan adalah satu-satunya calon dari Barisan Nasional (BN) di Kuala Lumpur yang dipilih dalam pilihan raya umum 8 Mac lalu. Dengan kata lain, beliau adalah ahli pembangkang dalam parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tetapi parti yang kalah dengan teruk, telah berkuasa. Ini adalah satu fakta yang tak pernah berlaku di dalam maysarakat berdemocrasi di seluruh dunia.

Lebih dari itu, Menteri Wilayah Persekutuan hanya bergantung kepada undi pos untuk meyelatkan kerusi Parlimen Setiawangsa. Oleh itu, beliau sepatutnya dilantik sebagai Menteri Undi Pos.

Di bawah Akta Wilayah Persekutuan, Datuk Bandar Kuala umpur adalah satu-satunya pihak yang mempunyai kuasa ksekutif dan bukan Menteri Wilayah Persekutuan. Oleh itu, jawatan ini perlu dimansuhkan dengan segera. Padahalnya 1995 sehingga 2004 Kemkenterian Wilayah Persekutuan telah dimansuhkan dan Kuala Lumpur ditakbirkan lebih baik daripada sekarang kerana tiada Menteri Wilayah Persekutuan dan timbalannya main politics ariah.

Saya dengan ini mendesak Perdan Menteri supaya tidak membazirkan wang rakyat dan memansuhkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan yang tidak mempunyai kuasa untuk melakukan apa-apa bagi kepentingan penduduk Kuala Lumpur dan kewujudan Kementerian ini untuk memain peranan politik BN sahaja.

Tuan Yang Dipertua,

Saya juga ingin menarik perhatian bahawa cara perlantikan Anggota Lembaga Penasihat DBKL oleh Datuk Bandar juga perlu digubal. Dan alhli-ahli Lembaga Penasihat tersebut adalah dari BN dan kuncu-kuncunya. Demi mengimbangi keadaan ini, saya menggesa semua Ahli Parlimen Kuala Lumpur dilantik secara automatk sebagai Anggota Lembaga Penasihat DBKL, bagi membolehkan suara rakyat diwakili dalam pembentukan dasar serta penilaian pelaksanaan dasar DBKL.

Tuan Yang Dipertua,

Demi menyelesaikan semua masalah social di Kuala Lumpur, kita mesti menggubal Federal Capital Act supaya membolehkan jawatan Datuk Bandar dilantik oleh semua penduduk Kuala Lumpur. Inilah satu-satu caranya membolehkan Datuk Bandar dapat memenuhi kehendak Rakyat dan menjadi lebih bertanggungjawab dan telus.

5. PEMBANGUNAN DI WANGSA MAJU TIDAK TERATUR

Hari ini, kawasan Parlimen Wangsa Maju telah rancak dibangunkan dengan rumah-rumah kediaman dan komersial. Ia memang tidak dinafikan sebagai satu perkembangan yang baik. Bagaimanapun, terlalu banyak projek perumahan dan bangunan-bangunan perdagangan secara berlebihan dan tidak terkawal juga mendatangkan kesan yang negatif terutamanya banyak projek perumahan ini hanya dilakukan oleh sebuah syarikat pemaju yang sama, iaitu Platinum Victory Sdn Bhd.

Banyak projek di bawah Platinum Victory Sdn Bhd telah diluluskan oler DBKL untuk Wangsa Maju tanpa memikirkan kemudahan-kemudahan awam di kawasan tersebut. Sudah terdapat pembangunan berlebihan di Wangsa Maju dan telah menyebabkan kesesakan lalulintas di Jalan Genting Kelang saban hari.

DBKL harus siasat sama ada projek perumahan dan bangunan dagangan di Wangsa Maju oleh Plantinium Victory Sdn Bhd ada mengikut polisi pembangunan DBKL dan peraturan-peraturan pembangunan yang sedia ada.

Sebidang tanah yang bersebelahan dengan sebuah tasik di Jalan Genting Kelang telah digunakan untuk projek perumahaan, sekali lagi ia dilaksanakan oleh Platinum Vicotry Sdn Bhd. Apakah sebab tanah ini diperuntukkan dan adakah suatu tender persendirian untuk projek ini telah dibuat? Kenapkah Platinum Victory Sdn Bhd telah diberi layanan dan keistimewaan.

6. PELANTIKAN AHLI PEMBANGKANG SEBAGAI PENGERUSI JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA( PAC)

Tuan Yang Dipertua, tujuan utama penubuhan Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) ialah memeriksa dan memantau urusan kewangan negara dan memastikan ketelusan pengurusan dan pentadbiran kewangan negara ditadbir secara baik dan sempurna.

Untuk membentuk sebuah kerajaan yang bersih, bebas daripada rasuah, boleh dipercayai dan memelihara kepentingan rakyat, kerajaan sepatutnya melantik ahli pembangkang sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC).

Jika Perdana Menteri seringkali menegaskan ketelusan dan sedia mendengar kebenaran suara rakyat, maka sudahlah tiba masanya untuk melantik daripada kalangan Ahli Pembangkang untuk menajdi Pengerusi PAC demi memastikan segala urusan kewangan negara tidak berlaku sebarang penyelewengan dan membazirkan wang rakyat.

7. AKTA KEBEBASAN MAKLUMAT ATAU DATA PROTECTION ACT

Untuk mengwujudkan sebuah masyarakat yang bermaklumat, sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab dan sebuah kerajaan yang baik dengan pemerintahan yang telus serta berani memikul tanggungjawab, maka kita sebenarnya memerlukan satu undang-undang yang menjamin kebebasan maklumat dan juga maklumat/data yang disimpan oleh pihak kerajaan atau syarikat swasta seperti bank-bank dan lain-lain.

Pada 24 Mei 1993 semasa saya sebagai Ahli Parlimen Bukit Bintang, saya telah menyeru Kerajan untuk melusluskan satu akta bernama Freedom of Information Act. Di mana akta ini boleh mengawal supaya data-data yang disimpankan oleh polis, syarikat-syarikat perbankan dan lain adalah seratus-peratus betul.

Tuan Yang Dipertua,

Kita tidak boleh menafikan bahawa data-data yang disimpan oleh insitusi yang menyiman data seperti CETOS, institusi perbankan dan lain di mana orang awam dalam rekodnya adalah seorang bankrap sedangkan orang tersebut bukanya seorang bankrap. Keadaan ini menjejaskan kepentingang orang tertentu.

Di Amerika Syarikat mereka ada Freedom of Information Act dan di UK ia ada Data Protection Act. Di UK orang awam boleh menulis surat kepada mana agensi kerajaasn, syarikat perbankan dan lain untuk mendapatkan apa-apa maklumat mengenai dengan meraka ataupun informasi mengenai mereka dan agensi kerajaan atau syarikat tersebut mesti memberuikan maklumat mengenai beliau dan beliau ada hak untuk membetulkan maklumat yang tidak betul. Negara kita sudah sampai masa untuk meluluskan satu Freedom of Information Act atau Data Protection Act.

Tuan Yang Dipertua,

Saya menyeru Kerajan supaya membentang satu ruang undang bernama Freedom of Information Act atau Data Protection Act.

Due to time constraint I was unable to speak more on the Government’s special treatments given to AirAsia.

Tuan Yang Dipertua,

AIRASIA DIBERI LAYANAN ISTIMEWA

I did object to the special treatments given to AirAsia by the government.

I also questioned the government on the issue of helping AirAsia, which is a private company.

I also questioned the government for building the LCCT for AirAsia’s use and for it to be called the home of AirAsia.

I also talked about building of LCCT. To my estimation the LCCT as it were should not cost more than RM20 million but the actual cost of LCCT was RM108 million.

I also questioned the Minister of Transport why there was no open tender for the LCCT project. I also questioned the Minister of Transport on what basis the LCCT project was given to Fajarbaru Builder Group Bhd.

LANGIT TERBUKA

Demi mengelakkan AirAsia daripada terus monopoli, saya menyarankan supaya kerajaan mengamalkan dasar langit terbuka dengan membenarkan syarikat-syarikat penerbangan yang lain seperti MAS menjalankan perkhidmatan Tambang Murah dalam negara.

Kenapakah kerajaan memberikan hak keestimewaan kepada AirAsia untuk monopolikan low cost carrier services di dalam Negara.

SISTEM SATU TAMBANG – ALL-IN-ONE FARE

Buat masa ini, iklan tambang AirAsia tidak menunjukkan harga yang sebenar. Ia mengiklankan RM9.99 tidak bermakna RM9.99 telah perlu ditambahkan dengan cukai lapangan terbang dan lain-lain-lain bayaran. Harga sebenar boleh mencecah RM150 dan bukan RM9.99 seperti yang diiklankan. Taktik perniagaan seperti ini tidak beretika dan sepatutnya diberhentikan.

Kerajaan perlu menghentikan kegiatan yang tidak sihat ini. Kerajaan perlu mengeluarkan undang-undang baru bahawa semua harga tambang yang diiklankan mestilah sama dengan harga yang perlu dibayar oleh penumpang di bawah sistem satu tambang.

SYARIKAT ASING

Polis kerajaan Malaysia untuk syarikat asing menjalankan perniagaan di Malaysia ialah sekurang-kurangnya mempunyai 30 eduiti kepada Bumiputra.

American International Assurance Co Ltd (AIA) adalah satu-satunya syarikat asing yang diberikan hak keistimewan untuk menjalankan perniagaan di Malaysia tanpa membeikan 30 equiti kepada Bumiputra.

Kerajaan sepatutnya memberitahu kepada kita kenapa AIA diberikan keistimewan dan dikecualikan daripada sebarang polisi kerajaan untuk menjalankan perniagaan di Malaysia.

Sekian Terima Kasih.